Xem Tử Vi 12 Con Giáp

Cùng bạn nắm bắt chi tiết vận hạn từng tháng trong năm để giúp bạn lập kế hoạch công việc, đón lành tránh dữ, tận dụng cơ hội, giảm thiểu nguy cơ để cuộc sống viên mãn.

 • Phong thủy Quảng Tòng phân tích năm tháng ngày giờ sinh của bạn để dự đoán chi tiết vận hạn trong năm để đón lành tránh dữ, chuẩn bị các biện pháp hóa giải phù hợp.
 • Đội ngũ tư vấn nhiệt tình, chuyên nghiệp, hỗ trợ tư vấn 24/7.
tư vấn ngay

Nội dung hồ sơ

Bộ hồ sơ Bát tự tứ trụ vận hạn 12 tháng trong năm căn cứ vào Bát tự sinh thần (năm tháng ngày giờ sinh) để dự đoán vận hạn chi tiết vận hạn trong năm đến các tháng để bạn có kế hoạch chuẩn bị phòng tránh rủi ro, tận dụng cơ hội để gia tăng sức khỏe, tài lộc, sự nghiệp, gia đạo bền vững.

Các bạn sẽ nhận được

 • Lá số tứ trụ bát tự vận hạn trong năm chính xác theo tiết khí tính đến phút
 • Tương phối ngũ hành trong năm với năm tháng ngày giờ sinh để đánh giá tốt xấu của năm
 • Phân tích thập nhị thần nhằm dự báo vận hạn trong năm
 • Phân tích hạn Thái Tuế, Cửu Diệu, Tam Tai, Hoang Ốc và phương pháp hóa giải
 • Phân tích tổng thể vạn hạn năm theo 4 khóa biểu: Sức khỏe, Tài lộc, Quan lộc – Sự nghiệp, Tình cảm
 • Lá số vận hạn từng tháng trong năm (12 tháng)
 • Phân tích thần sát ứng cát hung từng tháng trong năm (12 tháng)
 • Phân tích tổng thể vận hạn từng tháng trong năm (12 tháng)
 • Biểu đồ Sức khỏe, Tài lộc, Quan lộc, Tình cảm chính xác đến các ngày trong tháng
 • Phương pháp cải vận và lời khuyên trong năm

Đặt lịch tư vấn