tử vi 12 con giáp : 60 niên mệnh ứng 64 quẻ dịch cuộc đời – ý nghĩa 60 năm sinh

tử vi 12 con giáp
60 niên mệnh ứng 64 quẻ dịch đời người. Cho nên chúng ta cần lưu ý và vận dụng cho hợp lý

Mục lục

60 niên mệnh ứng 64 quẻ dịch đời người ( 60 năm sinh ứng 60 quẻ dịch đời người )

1. Tuổi Tân Tỵ sinh năm  2001, 2061, Mạng Bạch Lạp Kim( chân đèn bằng vàng).

Quẻ : Trạch phong Đại quá : Tham thì cực thân, phải cẩn thận khi đến đích là lúc hết sức lực.

Quẻ trạch phong đại quá

2. Tuổi Canh Thìn sinh năm 2000, 2060. Mạng Bạch Lạp Kim(chân đèn bằng vàng).

+ Nam mệnh quẻ : Thuần khôn

 • Quẻ Thuần Khôn : Nhu hòa và phải biết lùi đúng lúc là đã thành công thì tránh được họa hại.

Quẻ Thuần Khôn

+ Nữ mệnh quẻ : Địa Sơn Khiêm

 • Quẻ Địa sơn Khiêm : Ở đời càng nhường nhịn là khôn ngoan, sẽ đạt thắng lợi nhiều.

Quẻ địa sơn khiêm

3.  Tuổi Kỷ Mẹo( kỷ Mão) sinh năm 2059, 1999, mạng Thành Ðầu Thổ ( đất trên thành).

 • Quẻ Hỏa lôi Phệ hạp : Phải quyết định dứt khoát mọi trở ngại mới mong thành công ở đời.

Quẻ hoả lôi phệ hạp

4.  Tuổi Mậu Dần sinh năm 2058, 1998, mạng Thành Ðầu Thổ (đất trên thành).

 • Quẻ Phong sơn Tiệm : Dục tốc bất đạt, loài chim biển khi cất cánh bay lên phải biết giữ sức để bay xa, vì sông nước quá mênh mông.

Quẻ phong sơn tiệm

5.  Tuổi Ðinh Sửu sinh năm 2057, 1997, mạng Giáng Hạ Thuỷ( nước mù sương),

 • Nam mệnh quẻ Hỏa địa Tấn :Vạn sự khởi đầu nan, cần vững tâm để có khí thế ban đầu.

Quẻ hoả địa tấn

 • Nữ mệnh quẻ Hỏa sơn Lữ : Cuộc đời như người lữ khách nhiều lo âu, đang trong cơn thất thế, cần an phận, bình tĩnh.

Quẻ hoả sơn lữ

6.  Tuổi Bính Tý sinh năm  1996,2056, mạng Giáng Hạ Thuỷ(nước mù sương).

 • Quẻ Phong thủy Hoán : Buồm căng trước gió cơ hội tốt đang dần dần tới nên thận trọng mà đón nhận, vẫn có thử thách và nguy hiểm.

Quẻ phong thuỷ hoán

7.  Tuổi Ất Hợi sinh năm 2055, 1995, mạng Sơn Ðầu Hoả (lửa trên núi).

Quẻ Lôi thiên Đại tráng : Không kìm hãm được mình, thành ra hỏng việc.

Quẻ lôi thiên đại tráng

8.  Tuổi Giáp Tuất sinh năm, mạng Sơn Ðầu Hoả (lửa trên núi).

 • Nam mệnh quẻ Sơn địa Bác : Khi gặp tình thế bi quan, chớ nản lòng, trong đó vẫn còn lối dẫn đến thành công. Cứ bình tĩnh mà tìm sẽ thấy.

Quẻ sơn địa bác

 • Nữ mệnh quẻ Thuần Cấn : Ở đời phải biết chữ tùy khi trở ngại ở trước mắt.

Quẻ thuần cấn

9. Tuổi Quí Dậu sinh năm 2053, 1993, mạng Kiếm Phong Kim (kiếm bằng vàng).

 • Quẻ Thủy trạch Tiết : Phải chừng mực, tiết chế để khỏi bị suy thoái.

Quẻ thuỷ trạch tiết

10 Tuổi Nhâm Thân sinh năm 2052, 1992, mạng Kiếm Phong Kim.

 • Quẻ Thiên địa Bỉ : Ở đời khi gặp lúc cũng ví như vào ngõ cụt thì nên chịu phận nhục mà thu hồi sức lực, chớ vong động rồi sẽ gặp thoải mái hơn.

Quẻ thiên địa  bỉ

11 Tuổi Tân Mùi sinh năm 2051, 1991. Mạng Lộ Bàng thổ.

+ Nam mệnh quẻ Trạch địa Tụy : Khi làm việc gì học hỏi cho kỹ; thành công đòi hỏi nhiều về quá trình kinh nghiệm của người khác.

Quẻ trạch địa tuỵ

+ Nữ mệnh quẻ Trạch sơn Hàm : Những hỉ sự đến, đúng với tầm tay, nên cố giữ mà hưởng thụ lâu dài

Quẻ trạch sơn hàm

12. Tuổi Canh Ngọ sinh năm 2050, 1990. Mạng Lộ Bàng Thổ.

 • Quẻ Địa Hoả Minh di : Khi có nhiều tai họa vây quanh, nên tìm cách ẩn hơn là tranh đua, chỉ chuốc lấy bất lợi.

Quẻ địa hoả minh di

13 Tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 2049, 1989, mạng Ðại Lâm Mộc(cây lớn trong rừng).

 • Quẻ Hỏa phong Đỉnh : Ở đời khi mong ước điều gì , cần góp nhặt tất cả khả năng, điều kiện.

Quẻ hoả phong đỉnh

14. Tuổi Mậu Thìn sinh năm 2048, 1988, mạng Ðại Lâm Mộc (cây lớn trong rừng).

 • Nam mệnh quẻ Phong địa Quan : Gío đang lớn thành bão, chớ vội vàng mà hỏng việc, nên nhẫn nại chờ thời cơ thuận lợi.

Quẻ phong địa quan

 • Nữ mệnh quẻ Phong sơn Tiệm : Dục tốc bất đạt, loài chim biển khi cất cánh bay lên phải biết giữ sức để bay xa, vì sông nước quá mênh mông.

Quẻ phong sơn tiệm

15 Tuổi Ðinh Mẹo sinh năm 2047, 1987, mạng Lư Trung Hoả(lửa trong lư).

 • Quẻ Hỏa lôi Phệ hạp : Phải quyết định dứt khoát mọi trở ngại mới mong thành công ở đời.

Quẻ hoả lôi phệ hạp

16 Tuổi Bính Dần sinh năm 2046, 1986, mạng Lư Trung Hoả( lửa trong lư).

 • Quẻ Phong sơn Tiệm : Dục tốc bất đạt, loài chim biển khi cất cánh bay lên phải biết giữ sức để bay xa, vì sông nước quá mênh mông.

Quẻ phong sơn tiệm

17 Tuổi Ất Sửu sinh năm 2045, 1985, mạng Hải Trung Kim(vàng dưới biển.

 • Nam mệnh quẻ Lôi địa Dự : Phải biết lo xa để khỏi phiền gần, có phòng xa thì mới vui vẻ.

Quẻ lôi địa dự

 • Nữ mệnh quẻ Lôi sơn Tiểu quá: Cuộc sống ở đời thiếu thuận hòa, điều bất lợi càng lúc càng nhiều.

Quẻ lôid sơn tiểu quá

18 Tuổi Giáp Tý sinh năm 2044, 1984, mạng Hải Trung Kim(vàng dưới biển). 

 • Quẻ Sơn thủy Mông : Càng gặp chua cay thất bại càng nên học hỏi, chớ nản, cứ kiên nhẫn, thời cơ sẽ đợi mình.

Quẻ sơn thuỷ mông

19 Tuổi Quí Hợi sinh năm 2043, 1983, mạng Ðại Hải Thuỷ(nước biển lớn).

 • Quẻ Thủy thiên Nhu : Hãy trau dồi cho có khả năng để khi thuận lợi mà phát huy không nên vọng động sớm mà có hại.

Quẻ thuỷ thiên nhu

20 Tuổi Nhâm Tuất sinh năm 2042, 1982, mạng Ðại Hải Thủy.

 • Nam mệnh quẻ Thiên địa Bỉ : Ở đời khi gặp lúc cũng ví như vào ngõ cụt thì nên chịu phận nhục mà thu hồi sức lực, chớ vong động rồi sẽ gặp thoải mái hơn.

Quẻ thiên địa bỉ

 • Nữ mệnh quẻ Thiên sơn Độn : Khi cơn nguy đến, chạy trước là thượng sách, tìm nơi ẩn mình mà tu dưỡng, sẽ vinh quang sau này.

Quẻ thiên sơn độn

21 Tuổi Tân Dậu sinh năm 2041, 1981, mạng Thạch Lựu Mộc (cây lựu đá).

 • Quẻ Thuần Đoài : Miệng lưỡi là gốc của họa phước, thuận lợi xen lẫn với hiểm nghèo, làm việc gì cũng phải cẩn thận.

Quẻ thuần đoài

22 Tuổi Canh Thân sinh năm 2040, 1980, mạng Thạch Lựu Mộc.

 • Quẻ Thuần Khôn : Nhu hòa và phải biết lùi đúng lúc là đã thành công thì tránh được họa hại.

Quẻ thuần khôn

23 Tuổi Kỹ Mùi sinh năm 2039, 1979, mạng Thiên Thượng Hoả (lửa trên trời).

 • Nam mệnh Quẻ Hỏa địa Tấn :Vạn sự khởi đầu nan, cần vững tâm để có khí thế ban đầu.

Quẻ hoả địa tấn

 • Nữ mệnh quẻ Hỏa sơn Lữ : Cuộc đời như người lữ khách nhiều lo âu, đang trong cơn thất thế, cần an phận, bình tĩnh.

Quẻ hoả sơn lữ

24 Tuổi Mậu Ngọ sinh năm 2038, 1978, mạng Thiên Thượng Hoả( lửa trên trời).

 • Quẻ Phong hỏa Gia nhân : Ngọn lửa ở bếp, thời vẻ vang đã hết, cần an phận thì yên ổn hơn.

Quẻ phong hoả gia nhân

25 Tuổi Ðinh Tỵ sinh năm 2037, 1977, mạng Sa Trung Thổ (đất trong cát).

 • Quẻ Hỏa phong Đỉnh : Ở đời khi mong ước điều gì , cần góp nhặt tất cả khả năng, điều kiện.

Quẻ hoả phong đỉnh

26 Tuổi Bính Thìn sinh năm 2036, 1976, mạng Sa Trung Thổ, (đất trong cát).

 • Nam mệnh quẻ Phong địa Quan : Gío đang lớn thành bão, chớ vội vàng mà hỏng việc, nên nhẫn nại chờ thời cơ thuận lợi.

Quẻ phong địa quan

 • Nữ mệnh quẻ Phong sơn Tiệm : Dục tốc bất đạt, loài chim biển khi cất cánh bay lên phải biết giữ sức để bay xa, vì sông nước quá mênh mông.

Quẻ phong sơn tiệm

27 Tuổi Ất Mẹo (ất mão) sinh năm 2035, 1975, mạng Ðại Khê Thuỷ( nước khe lớn).

 • Quẻ Thuần Chấn: Sau cơn mưa trời lại sáng, cứ yên tâm với những nỗi biến động của cuộc đời.

Quẻ thuần chấn

28 Tuổi Giáp Dần 2034, 1974, mạng Ðại Khê Thuỷ(nước khe lớn). 

 • Quẻ Thuần Cấn : Ở đời phải biết chữ tùy khi trở ngại ở trước mắt.

Quẻ thuần cấn

29 Tuổi Quí Sửu sinh năm 2033, 1973, mạng Tang Ðố Mộc (cây dâu).

 • Nam mệnh quẻ Thủy địa Tỷ : Khi thuận lợi vui vẻ, phải cẩn thận: đang có mầm khó nhọc xảy ra.

Quẻ thuỷ địa tỷ

 • Nữ mệnh quẻ Thủy sơn Kiển : Băng giá làm tê cóng tay, phải biết khi nguy hiểm ở trước mắt thì không nên làm, hay dừng lại là thuận lý.

Quẻ thuỷ sơn kiển

30 Tuổi Nhâm Tý sinh năm 2032, 1972, mạng Tang Ðố Mộc.

 • Quẻ Thiên thủy Tụng : Ở đời càng bớt va chạm càng tốt, giảm cứng rắn để đoạt thắng lợi.

Quẻ thiên thuỷ tụng

31. Tuổi Tân Hợi 2031, 1971, mạng Xoa Kim Xuyến (xuyến bằng vàng).

 • Quẻ Trạch thiên Quải : Tượng hổ gầm dưới trăng, khi có tài mà chưa gặp thời chớ nên bất mãn, sẽ có lúc thuận lợi để khai triển sở trường.

Trạch thiên quải

32. Tuổi Canh Tuất sinh năm 2030, 1970. Mạng Xoa Kim Xuyến.

+ Nam mệnh Quẻ : Thuần Khôn

 • Quẻ Thuần Khôn : Nhu hòa và phải biết lùi đúng lúc là đã thành công thì tránh được họa hại.

Quẻ thuần khôn

+ Nữ mệnh Quẻ : Địa Sơn Khiêm

 • Quẻ Địa sơn Khiêm : Ở đời càng nhường nhịn là khôn ngoan, sẽ đạt thắng lợi nhiều.

Quẻ địa sơn khiêm

33. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 2029, 1969, mạng Ðại Trạch Thổ (đất nền nhà).

Quẻ Hỏa trạch Khuê : Phải tranh đấu mới được việc, vẫn cần đề phòng tất cả chỉ là tạm thời, phải chịu đựng.

Quẻ Hoả trạch khuê

34. Tuổi Mậu Thân sinh năm 2028, 1968, mạng Ðại Trạch Thổ.

Quẻ Phong địa Quan : Gío đang lớn thành bão, chớ vội vàng mà hỏng việc, nên nhẫn nại chờ thời cơ thuận lợi.

Quẻ phong địa quan

35 Tuổi Ðinh Mùi sinh năm 2027, 1967, mạng Thiên Hà Thuỷ (nước sông Thiên Hà),

 • Nam mệnh quẻ Hỏa địa Tấn :Vạn sự khởi đầu nan, cần vững tâm để có khí thế ban đầu

Quẻ hoả địa tấn

 • Nữ mệnh quẻ Hỏa sơn Lữ : Cuộc đời như người lữ khách nhiều lo âu, đang trong cơn thất thế, cần an phận, bình tĩnh

Quẻ hoả sơn lữ

36. Tuổi Bính Ngọ sinh năm 2026, 1966, mạng Thiên Hà Thuỷ(nước sông thiên hà).

Quẻ Phong thiên Tiểu súc : Mây u ám mà không mưa, chưa có gì, việc làm nên đợi chín mùi hãy hành động.

Quẻ phong thiên tiểu súc

37. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 2025, 1965, mạng Phúc Ðăng Hoả ( lửa đèn nhỏ).

Quẻ Lôi phong Hằng : Cố gắng tạo căn bản, đó là nắm vững lẽ thường, nên trầm tĩnh mà làm việc.

Quẻ lôi phong hằng

38 Tuổi Giáp Thìn sinh năm 2024, 1964, mạng Phúc Ðăng Hoả, (lửa đèn nhỏ).

 • Nam mệnh quẻ Sơn địa Bác : Khi gặp tình thế bi quan, chớ nản lòng, trong đó vẫn còn lối dẫn đến thành công. Cứ bình tĩnh mà tìm sẽ thấy.

Sơn địa bác

 • Nữ mệnh quẻ Thuần Cấn : Ở đời phải biết chữ “ tùy “ khi trở ngại ở trước mắt.

Quẻ thuần cấn

39 Tuổi Quí Mẹo sinh năm 2023, 1963, mạng Kim Bạch Kim (vàng trắng).

 • Quẻ Thủy lôi Truân : Mầm non trong khối băng tuyết, tuy hy vọng mà nhiều bấp bênh gian nan, cần tu bổ khả năng chu đáo hơn.

Quẻ thuỷ lôi truân

40 Tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, 2022, mạng Kim Bạch Kim.

 • Quẻ Thiên sơn Độn : Khi cơn nguy đến, chạy trước là thượng sách, tìm nơi ẩn mình mà tu dưỡng, sẽ vinh quang sau này.

Quẻ thiên sơn độn

41 Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, 2021, mạng Bích Thượng Thổ ( đất trên vách).

+ Nam mệnh quẻ Trạch địa Tụy : Khi làm việc gì học hỏi cho kỹ; thành công đòi hỏi nhiều về quá trình kinh nghiệm của người khác.

Quẻ Trạch địa tuỵ

+ Nữ mệnh quẻ Trạch sơn Hàm : Những hỉ sự đến, đúng với tầm tay, nên cố giữ mà hưởng thụ lâu dài.

Quẻ trạch sơn hàm

42 Tuổi Canh Tý sinh năm 1960, 2020. Mạng Bích Thượng Thổ

 • Quẻ Địa thủy Sư : Khi gặp nổi khổ tâm, đừng nản chí, sáng suốt thì thoát khỏi thất bại.

Quẻ địa thuỷ sư

43 Tuổi Kỷ Hợi sinh năm 2019, 1959, mạng Bình Ðịa Mộc(cây trên đất bằng).

 • Quẻ Hỏa thiên Đại hữu : Tương mặt trời ở chính Ngọ phải thận trọng: lúc cao nhất là sắp bước sang kỳ suy thoái vất vả.

Quẻ Hoả thiên đại hữu

44 Tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, 2018, mạng Bình địa mộc (cây trên đất bằng).

 • Nam mệnh quẻ Phong địa Quan : Gío đang lớn thành bão, chớ vội vàng mà hỏng việc, nên nhẫn nại chờ thời cơ thuận lợi.

Quẻ phong địa quan

 • Nữ mệnh quẻ Phong sơn Tiệm : Dục tốc bất đạt, loài chim biển khi cất cánh bay lên phải biết giữ sức để bay xa, vì sông nước quá mênh mông.

Quẻ phong sơn tiệm

45 Tuổi Ðinh Dậu 1957, 2017, mạng Sơn Hạ Hoả (lửa dưới núi).

 • Quẻ Hỏa trạch Khuê : Phải tranh đấu mới được việc, vẫn cần đề phòng tất cả chỉ là tạm thời, phải chịu đựng.

Quẻ hoả trạch khuê

46 Tuổi Bính Thân sinh năm 1956, 2016, mạng Sơn Hạ Hỏa(lửa dưới núi). 

 • Quẻ Phong địa Quan : Gío đang lớn thành bão, chớ vội vàng mà hỏng việc, nên nhẫn nại chờ thời cơ thuận lợi.

Quẻ phong địa quan

47 Tuổi Ất Mùi sinh năm 1955, 2015, mạng Sa Trung Kim (vàng trong cát). 

 • Nam mệnh quẻ Lôi địa Dự : Phải biết lo xa để khỏi phiền gần, có phòng xa thì mới vui vẻ.

Quẻ lội địa dự

 • Nữ mệnh quẻ Lôi sơn Tiểu quá: Cuộc sống ở đời thiếu thuận hòa, điều bất lợi càng lúc càng nhiều.

Quẻ lôi sơn tiểu quá

48 Tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954, 2014, mạng Sa Trung Kim(vàng trong đất). 

 • Quẻ Sơn hoả Bí : Ở đời những cơ hội tốt đến với mình chỉ thoáng qua ví như sự huy hoàng của ngọn đèn sắp tàn.

Quẻ sơn hoả bí

49 Tuổi Quí Tỵ sinh năm 1953, 2013, mạng Trường Lưu Thuỷ(nước chảy dài),

 • Quẻ Thủy phong Tỉnh : Giếng nước ngọt có trước mắt người đang khát, ở đời nếu làm việc gì nên quyết định ngay kẻo lỡ mất cơ hội.

Quẻ thuỷ phong tỉnh

50 Tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952, 2012, mạng Trường Lưu Thuỷ.

 • Nam mệnh quẻ Thiên địa Bỉ : Ở đời khi gặp lúc cũng ví như vào ngõ cụt thì nên chịu phận nhục mà thu hồi sức lực, chớ vong động rồi sẽ gặp thoải mái hơn.

Quẻ thiên địa bỉ

 • Nữ mệnh quẻ Thiên sơn Độn : Khi cơn nguy đến, chạy trước là thượng sách, tìm nơi ẩn mình mà tu dưỡng, sẽ vinh quang sau này.

Quẻ thiên sơn độn

51 Tuổi Tân Mẹo ( tân mão) sinh năm 1951, 2011, mạng Tòng Bá mộc ( cây Tòng và cây Bá). 

 • Quẻ Trạch lôi Tùy : Khi hoàn cảnh khó thay đổi, cần ở thế nhu thuận là biết phận, không nên vọng động mơ tưởng thái quá.

Quẻ trạch lôi tuỳ

52 Tuổi Canh Dần sinh năm 1950, 2010. Mạng Tòng Bá mộc.

 • Quẻ Địa sơn Khiêm : Ở đời càng nhường nhịn là khôn ngoan, sẽ đạt thắng lợi nhiều.

Quẻ địa sơn khiêm

53 Tuổi Kỹ Sửu sinh năm 2069, 2009, mạng Thích Lịch Hoả ( lửa sấm sét),

 • Nam mệnh quẻ Hỏa địa Tấn :Vạn sự khởi đầu nan, cần vững tâm để có khí thế ban đầu.

Quẻ hoả địa tấn

 • Nữ mệnh quẻ Hỏa sơn Lữ : Cuộc đời như người lữ khách nhiều lo âu, đang trong cơn thất thế, cần an phận, bình tĩnh.

Quẻ hoả sơn lữ

54 Tuổi Mậu Tý sinh năm 1968, 2008, mạng Thích Lịch Hoả,

 • Quẻ Phong thủy Hoán : Buồm căng trước gió cơ hội tốt đang dần dần tới nên thận trọng mà đón nhận, vẫn có thử thách và nguy hiểm.

Quẻ phong thuỷ hoán

55 Tuổi Ðinh Hợi sinh năm 2067, 2007, mạng Ốc Thượng Thổ ( đất ổ vò vỏ).

 • Quẻ Hỏa thiên Đại hữu : Tương mặt trời ở chính Ngọ phải thận trọng: lúc cao nhất là sắp bước sang kỳ suy thoái vất vả.

Quẻ hoả thiên đại hữu

56 Tuổi Bính Tuất sinh năm 2066, 2006,mạng Ốc Thượng Thổ ( đất ổ vò vỏ).  

 • Nam mệnh quẻ Phong địa Quan : Gío đang lớn thành bão, chớ vội vàng mà hỏng việc, nên nhẫn nại chờ thời cơ thuận lợi.

Quẻ phong địa quan

 • Nữ mệnh quẻ Phong sơn Tiệm : Dục tốc bất đạt, loài chim biển khi cất cánh bay lên phải biết giữ sức để bay xa, vì sông nước quá mênh mông.

Quẻ phong sơn tiệm

57 Tuổi Ất Dậu sinh ngày 2065, 2005, mạng Tuyền Trung Thuỷ (nước trong giếng). 

 • Quẻ Lôi trạch Quy muội : Vì tình mà quên lý, cái thế lỡ làng, nên nhẫn nhục là hơn.

Quẻ lôi trạch quy muội

58 Tuổi Giáp Thân sinh năm 2064, 2004 , mạng Tuyền Trung Thuỷ ( nước trong giếng).

 • Quẻ Sơn địa Bác : Khi gặp tình thế bi quan, chớ nản lòng, trong đó vẫn còn lối dẫn đến thành công. Cứ bình tĩnh mà tìm sẽ thấy.

Quẻ sơn địa bác

59 Tuổi Quí Mùi sinh năm 2063, 2003, mạng Dương Liễu mộc ( cây dương liễu).

 • Nam mệnh quẻ Thủy địa Tỷ : Khi thuận lợi vui vẻ, phải cẩn thận: đang có mầm khó nhọc xảy ra.

Quẻ thuỷ địa tỷ

 • Nữ mệnh quẻ Thủy sơn Kiển : Băng giá làm tê cóng tay, phải biết khi nguy hiểm ở trước mắt thì không nên làm, hay dừng lại là thuận lý.

Quẻ thuỷ sơn kiển

60 Tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 1942, 2002, mạng Dương Liễu mộc.

 • Quẻ Thiên hỏa Đồng nhân : Sự việc ở đời cần sự giúp đỡ của những người chung quanh chớ nên quyết định một mình.

Quẻ thiên hoả đồng nhân

Trên đây là những điều mà Quảng Tòng muốn chia sẻ đến bạn đọc. Hy vọng sau bài viết này sẽ giúp bạn có thêm kinh nghiệm quý báu trong cuộc sống.


Phong thủy Quảng Tòng – Cư sĩ Tu tại gia Pháp môn : Thiền – Tịnh – Mật. Chia sẻ Kiến thức về Tu tại gia và Phong thủy Tử Vi

 • Tư vấn phong thủy nhà ở
 • Xem phong thủy văn phòng, nhà bếp,…
 • Giúp khách hàng mua nhà ở hợp phong thủy
 • Giúp Xem Ngày tốt xấu
 • Xem sim phong thủy hợp mệnh
 • Xem biển số xe phong thủy
 • Xem Tử vi hàng ngày
 • Tử vi 12 con giáp
 • Tử vi hôm nay
 • Giúp đặt và khai quang Đá phong thủy,…

►Liên hệ Thầy phong thủy Quảng Tòng :

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Xem thêm: tử vi 12 con giáp : 60 niên mệnh ứng 64 quẻ dịch cuộc đời – ý nghĩa 60 năm sin… […]